4. Mai 2020 UlliAllgemein

bla<i class="far fa-calendar-alt"></i> 24. März 2022<br /> <i class="fas fa-map-marker-alt"></i> Berlin (DE)<br /> <i class="fas fa-external-link-alt"></i> <a href="https://www.schimmelpilzkonferenz.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nähere Informationen</a>


VEREIN

Bundesverband für Schimmelsanierung
und technische Bauteiltrocknung
ZVR: 427667697

KONTAKT

Brunhildengasse 1/2/16e, 1150 Wien
+43 (0) 1 / 786 70 60
office@bv-schimmel.at

PARTNER/UNTERSTÜTZER

© 2020 Bundesverband für Schimmelsanierung und technische Bauteiltrocknung

REPORT Sonderausgabe zum Thema Schimmel

X