4. Mai 2020 UlliAllgemein

bla<i class="far fa-calendar-alt"></i> 24. März 2022<br /> <i class="fas fa-map-marker-alt"></i> Berlin (DE)<br /> <i class="fas fa-external-link-alt"></i> <a href="https://www.schimmelpilzkonferenz.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nähere Informationen</a>4. Mai 2020 UlliVeranstaltung

bla<i class="far fa-calendar-alt"></i> 21. – 22. Juni 2022<br /> <i class="fas fa-map-marker-alt"></i> Wiesbaden-Niedernhausen (DE)<br /> <i class="fas fa-external-link-alt"></i> <a href="https://www.pilztagung.de/home/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nähere Informationen</a>4. Mai 2020 UlliLehrgang

bla<i class="far fa-calendar-alt"></i> Basislehrgang: 12.–14.09.2022<br /> <i class="far fa-calendar-alt"></i> Spezialisierung Vemeidung: 28.–30.09.2022<br /> <i class="far fa-calendar-alt"></i> Spezialisierung Beurteilung: 02.–04.11.2022<br /> <i class="far fa-calendar-alt"></i> Spezialisierung Sanierung: 23.11.–25.11.2022<br /> <i class="fas fa-map-marker-alt"></i> Wien<br /> <i class="fas fa-file-pdf"></i> <a href="https://www.bv-schimmel.at/wp-content/uploads/2021/11/BV-Schimmel_LehrgangSchimmelexperte2022_Folder_v1.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Folder</a><br /> <i class="fas fa-file-pdf"></i> <a href="https://www.bv-schimmel.at/wp-content/uploads/2021/11/BV-Schimmel_LehrgangSchimmelexperte2022_Anmeldeformular_v1.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anmeldeformular</a>


VEREIN

Bundesverband für Schimmelsanierung
und technische Bauteiltrocknung
ZVR: 427667697

KONTAKT

Brunhildengasse 1/2/16e, 1150 Wien
+43 (0) 1 / 786 70 60
office@bv-schimmel.at

PARTNER/UNTERSTÜTZER

© 2020 Bundesverband für Schimmelsanierung und technische Bauteiltrocknung